Huisregels Hondenspeeltuin

Binnen onze hekken gelden een aantal huisregels:
• Laat uw hond te allen tijde aangelijnd, met korte of lange riem, met uitzondering van treibball baan en doolhof.
• Prik- en pennenbanden alsook anti-trek tuigjes zijn niet toegestaan.
• Aanwijzingen van de activiteiten begeleiders dienen altijd opgevolgd te worden.
• Het verblijf in de speeltuin en het gebruik van de toestellen geschiedt op eigen risico.
• Begeleiders zijn verantwoordelijk voor de eigen hond en voor het juiste en veilig gebruik van de speeltoestellen.
• Speeltuin voor honden accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging o diefstal van meegebrachte goederen, of voor schade veroorzaakt door meegebrachte goederen.
• Kinderen zijn welkom, ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op kinderen en het niet betreden van de toestellen. Deze zijn alleen bestemd voor honden.
• Afval en ontlasting in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
• Gebruik van soft en of harddrugs en alcoholmisbruik is verboden.
• Verbaal of lichamelijk geweld en (on)gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
• Bij diefstal of een ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan.
• In verband met de veiligheid hanteren wij een maximum aantal bezoekers. Het beheer kan besluiten tijdelijk geen bezoekers toe te laten.
• Houdt rekening met andere honden; het is verboden om andere honden opzettelijk in gevaar te brengen tijdens het gebruik van speeltoestellen en/of het zwembad.
• Bij het niet naleven van bovenstaande huisregels kunt u verwijderd worden.